Rose-Marie Lindfors

             Kulturarbetare   Utbildare   Projektledare   Nätverksbyggare

         För berättarkonsten, ökad kommunikation och kreativ utveckling

          Kontakt  tel:  070 649 44 39    email:  rm.lindfors@gmail.com

CV Rose.Marie eng

 Fantasin för oss ibland till världar som inte finns, men utan fantasi kommer vi inte ur fläcken

 

 ”Bilder som berättar” ett kreativt pedagogiskt verktyg, beställs här

Handbok för dig som är nyfiken på hur det muntliga berättandet kan stödja lärande

Nu finns en handbok i hur du kan använda storytelling och drama när du arbetar med interkulturellt lärande. Boken finns att beställa hos mig maila mig rm.lindfors@gmail.com

Den kan också laddas ner:  Learning from intercultural storytelling

 

 

Handboken om Silent Books kan laddas ner här

 

 

 

 

Uppdrag och engagemang 

Nordiskt Berättarcentrum; deltar i ett samarbetsprojekt med Litauen där berättande på bibliotek är i fokus. Stöds av Nordisk Kulturkontakt. 10 – 11 feb 2021 Lära med berättande Nordiskt Berättarcentrum finns på Facebook
Berättarfestivalen 12 – 18 oktober 2020

Norsjö´s skolor en kompetensutvecklingsdag v 44 Muntligt berättande i flerspråkiga klassrum  – Att mötas i det muntliga berättandet är gemensamt för alla människor i hela världen. Därför är berättarkonsten ett framgångsrikt sätt att mötas även i klassrummet, i lärandet. Det är ett aktivt sätt att skapa språkutveckling och det ger eleverna nycklar till att uttrycka sig, lyssna och förstå andra. Berättandet skapar gemensamma upplevelser – så empati, nyfikenhet och sammanhållning får man på köpet. 

Regionbibliotek Västernorrland Inspirationsföreläsning i oktober med fokus på textlösa böcker ”Silent Books”

Har avslutat projektet ”Lyssna på oss” i Jörn, via Skelleftebygdens Berättarförening. Ett av Kreativa platser  projekt under 3 år med Skelleftebygdens Berättarförening som huvudman. Lyssna på oss finns på Facebook. Ursinnig festival i Jörn blir en återkommande kulturfestival.

Kreativ workshop Glänta på locket ett träningsprogram för dig som söker nya vägar för ditt företagande. Genomförs tillsammans med Marianne Näsström under namnet KulturEntreprenörerna.

Skapande skola; Berättarkonst och Flygande drömmar (se mer under fliken Skapade skola) pågick i Jörn under vårterminen.

Ideellt engagemang:

Tusen Systrar i Skellefteå  mötesplats för kvinnor från hela världen för att stärka språk och inkludering

Skelleftebygdens Berättarförening, ideell kulturförening som arrangerar program för alla i Skellefteå! Berättarkvällar, workshops, sagoberättande, livsberättande m.m.  Finns på Facebook  och på föreningens webbsida

Verksam i styrelsen för RAD Riksorganisationen autoriserade dramapedagoger: http://www.dramapedagogen.se & på Facebook

Berättarnätet Sverige www.berattarnatet.se Paraplyorganisation för muntligt berättande i Sverige.

Aktiv i internationella berättarnätverk, bl.a FEST, Federation for European Storytelling  

Skellefteå Rotaryklubb  https://www.rotary.se/skelleftea