Rose-Marie Lindfors

             Kulturarbetare   Utbildare   Projektledare   Nätverksbyggare

         För berättarkonsten, ökad kommunikation och kreativ utveckling

          Kontakt  tel:  070 649 44 39    email:  rm.lindfors@gmail.com

CV Rose.Marie eng

Bilder som berättar 

 

Nu finns en handbok i hur du kan använda storytelling och drama när du arbetar med interkulturellt lärande. 

Den kan också laddas ner:  Learning from intercultural storytelling

 

 

 

Handbok Silent Books

Se mer under fliken Silent Books 

 

 

Uppdrag och engagemang 

Nyföretagarcentrum  Utmaningar och Drivkrafter – praktisk workshop för att ge din kreativa sida en utmaning och hitta nya lösningar. 24 februari och 24 mars vänder sig till enmans företagande kvinnor.  https://www.facebook.com/nyforetagarcentrumskelleftea/events/?ref=page_internal

Nordiskt Berättarcentrum; arbetar i ett samarbetsprojekt med Litauen där berättande på bibliotek är i fokus. Stöds av Nordisk Kulturkontakt. 10 – 11 feb 2021 Lära med berättande Nordiskt Berättarcentrum finns på Facebook
Berättarfestivalen 18 – 24 oktober 2021 i Sara Kulturhus 

Norsjö´s skolor en kompetensutvecklingsdag v 44 Muntligt berättande i flerspråkiga klassrum  – Att mötas i det muntliga berättandet är gemensamt för alla människor i hela världen. Därför är berättarkonsten ett framgångsrikt sätt att mötas även i klassrummet, i lärandet. Det är ett aktivt sätt att skapa språkutveckling och det ger eleverna nycklar till att uttrycka sig, lyssna och förstå andra. Berättandet skapar gemensamma upplevelser – så empati, nyfikenhet och sammanhållning får man på köpet. 

Regionbibliotek Västernorrland Inspirationsföreläsning i oktober med fokus på textlösa böcker ”Silent Books”

Har avslutat projektet ”Lyssna på oss” i Jörn, via Skelleftebygdens Berättarförening. Ett av Kreativa platser  projekt under 3 år med Skelleftebygdens Berättarförening som huvudman. Lyssna på oss finns på Facebook. Ursinnig festival i Jörn blir en återkommande kulturfestival.

Kreativ workshop Glänta på locket ett träningsprogram för dig som söker nya vägar för ditt företagande. Genomförs tillsammans med Marianne Näsström under namnet KulturEntreprenörerna.

Skapande skola; Berättarkonst och Flygande drömmar (se mer under fliken Skapade skola) pågick i Jörn under vårterminen.

Ideellt engagemang:

RAD Riksorganisationen Auktoriserade Dramapedagoger https://www.dramapedagogen.se/  Facebook ordförande 2021

Tusen Systrar i Skellefteå  mötesplats för kvinnor från hela världen för att stärka språk och inkludering

Skelleftebygdens Berättarförening, ideell kulturförening som arrangerar Berättarkvällar, workshops, sagoberättande, livsberättande m.m.  Finns på FacebookOrdförande under 2021 – 2022 

Aktiv i internationella berättarnätverk, bl.a FEST, Federation for European Storytelling  

Skellefteå Rotaryklubb  https://www.rotary.se/skelleftea