Rose-Marie Lindfors

             Kulturarbetare   Utbildare   Projektledare   Nätverksbyggare

Auktoriserad dramapedagog, utbildad inom estetiska lärprocesser, musikterapi och coachning (ICF dipl).

Finns just nu inom områden som rör det muntliga berättandet som pedagogiskt och socialt verktyg samt som scenkonst. Även berättandets och dramapedagogikens roll i det entreprenöriella lärandet.

För berättarkonsten, ökad kommunikation och kreativ utveckling
Utbildar i muntligt berättande och estetiska lärprocesser
Berättar folksagor från hela världen
Sprider kunskaper om det muntliga berättandets möjligheter
Leder och samordnar kulturprojekt

Ordförande i Skelleftebygdens Berättarförening
Ordförande i RAD Riksorganisation Auktoriserade Dramapedagoger
Aktiv i FEST Federation for European Storytelling.

 

Bilder som berättar  Beställ här

 

Ladda ner en Handbok i hur du kan använda storytelling och drama när du arbetar med interkulturellt lärande. 

Den kan laddas ner här: https://listen.bupnet.eu/wp-content/uploads/2019/03/Listen-SE.pdf

Handbok Silent Books

Se mer under fliken Silent Books 

 

 

 

Rapporten från Lyssna på oss