Rose-Marie Lindfors

             Kulturarbetare   Utbildare   Projektledare   Nätverksbyggare

         För berättarkonsten, ökad kommunikation och kreativ utveckling

          Kontakt  tel:  070 649 44 39    email:  rm.lindfors@gmail.com

 

Fantasin för oss ibland

till världar som inte finns,

men utan fantasi kommer vi inte ur fläcken

 

”Bilder som berättar” ett kreativt pedagogiskt verktyg, beställs här

 

                                                         

Nu finns den att ladda ner handboken vi skapat inom Erasmus+ projektet ”Listen”,                Learning from intercultural storytelling

Mina uppdrag

 

 

Nordiskt Berättarcentrum; programkoordinator/nätverksbyggare, där jag är en del av den arbetsgrupp som skapar den kommande Berättarfestivalen 14 – 20 oktober i Skellefteå, vi planerar också för Berättarkonferensen den 12 – 13 februari 2020 i Skellefteå. Här kan du se en del av de seminarier som fanns på förra konferensen, UR filmade: https://urskola.se/Produkter/211290-UR-Samtiden-Lara-med-berattande-Muntligt-berattande-som-konstart-och-metod?cmpid=del:cl:20190627:urskola   Arbetar också med nätverksbyggande i de nordiska länderna. Nordiskt Berättarcentrum finns på Facebook

Projektledare för ”Lyssna på oss” i Jörn, via Skelleftebygdens Berättarförening. Ett av Kreativa platser  projekt under 3 år med Skelleftebygdens Berättarförening som huvudman. Lyssna på oss  finns på Facebook. Där finns alltid senaste nytt.

Kreativ workshop Glänta på locket ett trestegs träningsprogram för dig som söker nya vägar för ditt företagande. Genomförs tillsammans med Marianne Näsström under namnet KulturEntreprenörerna.

Livsberättelser via Skelleftebygdens Berättarförening och Nordiskt Berättarcentrums berättarkonsulent Lillemor Skogheden arbetat med tre grupper där deltagarna har olika erfarenheter av att stå på scen.  Gemensamt är att de delar lusten att berätta och vill dela med sig av sina livsberättelser. Har skapat två berättarföreställningar, byggda på deltagarnas egna berättelser.

Skapande skola; Berättarkonst och Flygande drömmar (se mer under fliken Skapade skola)

Ideellt engagemang:

Migrantmammorna muntligt berättande i grupp för att stärka språket och inkluderingen

Skelleftebygdens Berättarförening, ideell kulturförening som arrangerar program för alla i Skellefteå! Berättarkvällar, workshops, sagoberättande, livsberättande m.m.  Finns på Facebook  och på föreningens webbsida

Styrelseledamot/Kassör Berättarnätet Sverige www.berattarnatet.se Paraplyorganisation för muntligt berättande i Sverige.

Verksam i internationella berättarnätverk, bl.a FEST, Federation for European Storytelling  

Skellefteå Rotaryklubb  där jag är president under 2019/2020 https://www.rotary.se/skelleftea