Rose-Marie Lindfors

      berättare & dramapedagog

 

          Kulturarbetare  –  Utbildare  – Projektledare – Nätverksbyggare

         För berättarkonsten, ökad kommunikation och kreativ utveckling

 

          Kontakt  tel:  070 649 44 39    email:  rm.lindfors@gmail.com

Fantasin för oss ibland

till världar som inte finns,

men utan fantasi kommer vi inte ur fläcken

”Bilder som berättar” ett kreativt pedagogiskt verktyg, kan beställas här

 

Mina uppdrag under 2017

BizBuz  torsdag 19/1, en kreativ workshop tillsammans med Marianne Näsström – vi är KulturEntreprenörerna, och vi har ett träningsprogram för er som kört fast och söker nya vägar för företaget, att skapa utrymme för förändring.

  • Kommunikation, storytelling i ord och bild
  • Reflektionens betydelse
  • Nätverkande och samarbete

Berättarfestivalen 2017  – Programkoordinator för festivalen 3 – 9 april 2017 se mer på Berattarfestivalen.se  och på följ oss på Facebook

Skapande skola i Skellefteå kommun i Boliden åk 4 och 5. ”Det magiska berättarträdet” traditionella folksagor från hela världen, dramalek och barns egna berättelser. Se mer under skapande skola

Skapande skola i Skellefteå kommun, tillsammans med Ellenor Lindgren Teater Bartolinis. http://www.teaterbartolinis.se/repertoar/ Eleverna ser ”Stigen” och sedan följer ett efterarbete i skogen.

Som anställd 1 dag/vecka i Skellefteå kommun på arbetsmarknadsenheten att driva ett EU projekt ”Listen” (Erasmus projekt) där min uppgift är att sprida kunskapen om berättandet som verktyg, för att stärka språk och integration.

Projektledare för ”Lyssna på oss” i Jörn, ett Kreativa platser  projekt under 3 år med Skelleftebygdens Berättarförening som huvudman. (1/2 delas med Anna Hällgren)

Silens Books workshop under Litteralund

Uppdrag 2016

Skapande skola i Skellefteå kommun i Skelleftehamn, Ersmark. ”Det magiska berättarträdet” traditionella folksagor från hela världen, dramalek och barns egna berättelser. Se mer under skapande skola

Berättarfestivalen 2016 – koordineringsuppdrag för festivalveckans program i samverkan med Västerbottensteatern, för Skelleftebygdens Berättarförening se programmet på Berättarfestivalen

Handbok  ”Silent books” om textlösa böckers möjligheter, skrivit på uppdrag av IBBY tillsammans med Jonas Lundqvist som gjort det grafiska och Kristina Alfonsdotter som illustrerat, se mer om boken på:  Silent books

Skapande skola på Tuböleskolan, att utveckla skolans uppdrag med de estetiska uttryckens roll i lärandet.

Silent Books workshops för Vux/Sfi Skellefteå, Länsbiblioteken i Västerbotten och Norrbotten samt VIS konferens (Vuxenutbildning i Sverige) i Uppsala.

Storyregions – Sverige, Italien, Tyskland, Polen och Belgien i samverkan. Muntlig berättade som metod för vuxnas lärande, pilotprojekt på Edelviks folkhögskola Burträsk och på Sfi Skellefteå. Storyregions  

Anderstorps förskolor & Tuböleskolan språkprojekt – kompetensutveckling och handledning för lärare i estetiska lärprocesser, muntligt berättade, dramapedagogik och levande verkstad för förskollärare och lärare.

Skapande skola – Vindelns kommun, åk 7 muntligt berättande

Ideellt engagemang: 

Skellefteå Berättarförening, ideell kulturförening som arrangerar program för alla i Skellefteå! Berättarkvällar, workshops, sagoberättande och som satsar på de unga berättarna,    http://www.berattarforeningen.com http://www.facebook.com/groups/43340236229/  

Styrelseledamot Berättarnätet Sverige www.berattarnatet.se Paraplyorganisation för muntligt berättande i Sverige.

Verksam i internationella nätverk, bl.a FEST, Federation for European Storytelling  http://www.FEST-network.eu

Erbjuder:  Handledning – Grupper i utveckling – Berättarkonsten –  Skapande skola – Silent books – Bilder som berättar