Historik

CV Rose.Marie eng

2016

Skapande skola i Skellefteå kommun i Skelleftehamn, Ersmark. ”Det magiska berättarträdet” traditionella folksagor från hela världen, dramalek och barns egna berättelser. Se mer under skapande skola

Berättarfestivalen 2016 – koordineringsuppdrag för festivalveckans program i samverkan med Västerbottensteatern, för Skelleftebygdens Berättarförening se programmet på Berättarfestivalen

Handbok  ”Silent books” om textlösa böckers möjligheter, skrivit på uppdrag av IBBY tillsammans med Jonas Lundqvist som gjort det grafiska och Kristina Alfonsdotter som illustrerat, se mer om boken på:  Silent books

Skapande skola på Tuböleskolan, att utveckla skolans uppdrag med de estetiska uttryckens roll i lärandet.

Silent Books workshops för Vux/Sfi Skellefteå, Länsbiblioteken i Västerbotten och Norrbotten samt VIS konferens (Vuxenutbildning i Sverige) i Uppsala.

Storyregions – Sverige, Italien, Tyskland, Polen och Belgien i samverkan. Muntlig berättade som metod för vuxnas lärande, pilotprojekt på Edelviks folkhögskola Burträsk och på Sfi Skellefteå. Storyregions  

Anderstorps förskolor & Tuböleskolan språkprojekt – kompetensutveckling och handledning för lärare i estetiska lärprocesser, muntligt berättade, dramapedagogik och levande verkstad för förskollärare och lärare.

Skapande skola – Vindelns kommun, åk 7 muntligt berättande

2015

Skapade skola konferens i Skellefteå, se mer under ”på gång”

Skapade skola i Malå Sagolek  med elever i åk F – 3

Berättarfestivalen 2015 konferensproducent och temakoordinator http://berattarfestivalen.se/

Berättar folksagor från hela världen, på Stadsbiblioteket och i Berättarnas rum i Skellefteå

Skapande skola – Muntligt berättade för åk 1 och 2 i samarbete med Kristina Alfonsdotter illustratör, på Tuböleskolan

Skapade skola – Muntligt berättade i Lyckseles förskoleklasser och grundskolan.  

Muntligt berättade i åk 7  Norsjö skola

Kulturljus i Norr – Kurser i muntligt berättade för personal (kulturombud) inom äldrevården i Lycksele.

Lärvuxkonferens i Skellefteå – Seminarium och workshops i muntligt berättade

Story Regions uppstart av de två pilotprojekten i Turin, med övriga 4 länder, workshop hur jag använder berättandet för att stärka kommunikationsförmågan, utveckla språken, och skapa social inkludering i samhället.

Berätta din historia – bli hörd! Hur hittar du dina kunder? Vad vill du berätta om ditt företag? Storytelling är ett effektivt marknadsföringsverktyg och ett nytt sätt att sticka ut i mediebruset och informationsflödet. Berättelser lämnar helt andra spår än vad information och reklam gör, särskilt när de berättas muntligt. För Companion Västerbotten.

Kulturkraft Skellefteå  medverkat aktivt i skapandet av denna  plattform där kulturföreningar, kulturarbetare, kulturinstitutioner och kreativa näringarna kan mötas och nätverka.

 Vi vill:

  • synliggöra den kulturkraft som finns i hela bygden.
  • utveckla samarbeten mellan kulturaktörerna.
  • vara en aktiv del i kulturdebatten och bidra till bredd i kulturlivet.
  • Inspirera till fler kulturaktörer
  • öppna upp för mångfald och nya influenser
  • stärka kulturens roll i samhället

Kulturgata under Matfesten deltog i arrangerandet, dokumentationen och genomförandet.

Återvunnet & Återfunnet  Levande verkstads pedagogiken, där deltagarna får uppleva det kreativa, lekfulla och skapande arbetet där intryck och uttryck blandas. En inspirerande metod och ett kreativt förhållningssätt till skapande i förskolan, en ingång till språk och matematik. Ett arbetssätt som stimulerar leken, kreativiteten, nyfikenheten och ökar förmågan att uttrycka sig, allt det som barnen ska få möta i förskolan.

 

FEST 2014 – Samordnar den Europeiska Storytellingkonferensen 8 – 12 juni 2014

                   http://www.fest-network.eu/

             Berättarfestivalen 2014 i Skellefteå – http://berattarfestivalen.se/  http://www.facebook.com/berattarfestivalen

Konferensproducent för ”Tell me a story”, Berättarkonferens 27 − 28 mars 2013.

Samordnar Ung Berättarkväll ”North Tell” 28 mars i Hallen, Nordanå

Länsbiblioteket Västerbotten avrundar  ”Give me five” sammanfattar och överlämnar förhållningssätt & metodik.

Balderskolan dramapedogog i kursen ”Estetisk verksamhet” på särskolan.

Sörböleskolan Skapande skola teaterprojekt i  åk 9, ”från idé till föreställning”

Norrdans Open Space under arrangörsträff

Berättande i äldrevården Lycksele kurser för personalen i muntligt berättande

Studieresa till England för att möta berättare, med koppling till Berättarresurscentra

Sfi muntligt berättade i undervisningen.

%d bloggare gillar detta: