Silent Books

Till dig som söker efter verktyg, metoder och arbetssätt att använda i mötet med ”Silent books” erbjuder jag kompetensutveckling där du får inspiration till hur böckerna kan användas i praktiken, vilka möjligheter som finns, hur de kan förgylla vardagen.

Jag har arbetat med dessa böcker kopplat till det muntligt berättande under många år i mötet med migranter. T.ex med unga ensamkommande flyktingar i deras vardag på skolan och på fritiden. Jag har även arbetat inom Vux/sfi bland migranter som behöver lära sig ett nytt språk, där dessa böcker har varit en snabbare väg in i språket.

Har även använt böckerna bland unga och vuxna i syfte att skapa läslust och berättarglädje.

Min bakgrund är i dramapedagogiken, litteraturen, och berättandet och jag har ett starkt intresse av att skapa möten för mångfald och kommunikation. Där ser jag Silent Books som en fantastisk brobyggare.

Skräddarsyr gärna workshops och kurser med utgångspunkt i handboken och de övningar som finns där.  Där får deltagarna själva prova på olika vägar att möta böckerna, att läsa böckerna. De får träna sitt eget muntliga berättande, sin förmåga att fantisera. De får också undersöka sin egen nyfikenhet och förmåga att lyssna aktivt. Deltagarna får praktiska metoder att använda i mötet med Silent Books.

Bokas på rm.lindfors@gmail.com

En handbok producerades i Skellefteå, se mer om den här: http://jonaslundqvist.se/silent-books/

Ladda ner handboken här: https://www.dropbox.com/s/oj4ri9xv2l3t09a/Silent%20books.pdf?dl=0

Ladda ner den senaste boklistan här: senaste Silent Books listan (2)

Här kan du se rapporten från en utvärdering som gjordes 2018

Universitetet i Glasgow arbetar också med Silent Books

%d bloggare gillar detta: