Skapande skola

Muntligt berättande i skolan både konstart och pedagogiskt verktyg.
Berättarkonsten är människans äldsta konstart. Det muntliga berättandet är ett konstnärligt uttryck, en scenkonst som finns över hela världen. Det är även ett språkutvecklande verktyg som ger en god grund till den som behöver träna upp talförmågan, berättarförmågan, läslusten och skrivandet. Jag kan ge inspiration och verktyg för att utveckla muntligt berättandet i skolan. Skräddarsys efter skolans behov.

Att mötas i det muntliga berättandet är gemensamt för alla kulturer. Därför är berättarkonsten ett framgångsrikt sätt att mötas över kulturgränserna, ett aktivt sätt att öppna upp för mångfald och inkludering. Alla har en berättelse att berätta, alla kan vara delaktiga. Berättandet öppnar upp för gemensamma upplevelser, identiteten stärks och språket utvecklas. Empati, nyfikenhet och sammanhållning får man på köpet.

Exempel på skapande skola projekt: 

Traditionella folkliga berättelser – att lyssna till, att samtala om, att skapa utifrån. För er som vill lyfta folksagans möjligheter som en källa till kunskap och visdom. Viktigt är elevernas delaktighet via samtal och reflektioner.

Berättarträdet – för er som har en mix av barn från olika delar av världen. Vi möts under Berättarträdet, det som bär så många berättelser, från hela världen. Här får eleverna lyssna till en muntligt berättad traditionell folksaga, på svenska. Sedan följer dramalekar som gör det möjligt för alla att delta i ett gestaltande av berättelsen.

Livsberättelser Eleverna får under lekfulla former och via kreativa berättarövningar upptäcka hur de kan skapa egna berättelser. Varje pass är unikt, det planeras så det blir anpassat till barnens behov, ålder, och deras lust att uttrycka sig. De får tid att prova, undersöka, upptäcka och lära.

Flygande drömmar – Ett team med berättare och ev andra yrkesutövande scenkonstnärer undersöker tillsammans med eleverna den skapande process som ligger till grund för scenkonst, att upptäcka vad som behövs för att skapa en föreställning. De bjuder på sina konstnärliga uttryck och tekniker, ger eleverna en möjlighet att prova och utforska i en kreativ och tillåtande miljö. De arbetar utifrån ”Devising” metoden, som är en konstnärlig och ett demokratiskt sätt att skapa scenkonst. Temat och berättelserna skapas av eleverna själva tillsammans med det konstnärliga teamet. I första hand är det elevernas egna ideer och deras kreativitet som ligger till grund för hur de olika pusselbitarna sedan sätts ihop till en helhet. Avslutas med en föreställning.  

Sagolek – med utgångspunkt i klassiska folksagor från hela världen, får eleverna först höra, sen skapa sig bilder av sagans handling, av miljöerna och av karaktärerna för att sen göra berättelsen. Eleverna får uppleva berättelsen med hela kroppen, hur de tillsammans kan gestalta  berättelsen, hur det muntliga berättandet skapar inre bilder, hur musik kan förhöja upplevelsen.

Dramalådan – att skapa, upptäcka, utvecklas, stärkas och växa. En låda full med skapande verktyg: lek, ramsor, danser, sagor.  För dig som vill utveckla den dramapedagogiska verksamheten i förskola/skola.

Kreativt skrivande – inspirationskurs med fantasin och berättarlusten i fokus, för att öka förmågan att uttrycka sig skriftligt.

%d bloggare gillar detta: