Skapande skola

Muntligt berättande – en nygammal konstart 
Berättarkonsten är människans äldsta konstart. Det muntliga berättandet är ett konstnärligt uttryck som finns över hela världen. Det är även ett språkutvecklande verktyg som ger en god grund till den som behöver träna upp talförmågan, berättarförmågan, läslusten och skrivandet. Jag kan ge inspiration och verktyg för att utveckla muntligt berättandet i skolan. Skräddarsys efter elevernas behov.

Att mötas i det muntliga berättandet är gemensamt för alla kulturer. Därför är berättarkonsten ett framgångsrikt sätt att mötas över kulturgränserna, ett aktivt sätt att öppna upp för mångfald och inkludering. Alla har en berättelse att berätta, alla kan vara delaktiga. Berättandet öppnar upp för gemensamma upplevelser, identiteten stärks och språket utvecklas. Empati, nyfikenhet och sammanhållning får man på köpet.

Exempel på skapande skola projekt: 

Folksagor – att lyssna till, att samtala om, att skapa utifrån. För er som vill lyfta folksagans möjligheter som en källa till kunskap och visdom. Viktigt är elevernas delaktighet via samtal och reflektioner.

Berättarträdet – för er som har en mix av barn från olika delar av världen. Vi möts under Berättarträdet, det som bär så många berättelser, från hela världen. Här får eleverna lyssna till en muntligt berättad traditionell folksaga som de sedan får reflektera över via berättarövningar, dramalek och bildskapande.

Att vara berättare  – för er som vill få inspiration och inblick i vad som behövs för att bli en berättare. Under lekfulla former och via kreativa berättarövning får eleverna användbara verktyg för att hitta berättelser, hur man lär in dem samt träning i att  berätta för publik. Varje pass är unikt, det planeras så det blir anpassat till barnens behov, ålder, och deras lust att uttrycka sig.

%d bloggare gillar detta: