Skapande skola

För eleverna 

Muntligt berättande i skolan – Berättarkonsten är människans äldsta konstart. Idag  är berättandet  kopplat till litteratur, scenkonst, friskvård, retorik m.m. Ett verktyg i skolans språkutvecklande uppdrag, en grund till läslusten och skrivandet. Berättandet är också en scenkonst på frammarsch. Jag kan ge inspiration och verktyg för att utveckla muntligt berättandet i skolan. Skräddarsys efter skolans behov.

Det magiska berättarträdet – ett exempel på ett skapade skola projekt som vänder sig till klasser i skolor som tagit emot nyanlända, som har en mix av barn från olika delar av världen. Vi möts under det magiska trädet, det som bär så många berättelser, från hela världen. Här får eleverna lyssna till en muntligt berättad traditionell folksaga, på svenska. Sedan följer dramalekar som gör det möjligt för alla att delta i ett gestaltande av berättelsen. Eleverna får också prova på olika berättarövningar som ger stoff till egna berättelser.  Varje pass är unikt, det planeras så det blir anpassat till barnens behov, ålder, och deras lust att uttrycka sig. De får tid att prova, undersöka, upptäcka och lära.                    I slutänden har varje barn fått 7 traditionella folksagor de kan berätta vidare. De har fått verktyg som stimulerar deras fantasiförmåga, som öppnar upp för lusten att uttrycka sig. De har skapat många egna berättelser. De har fått något gemensamt att minnas och prata om.

Att mötas i det muntliga berättandet är gemensamt för alla kulturer. Därför är berättarkonsten ett framgångsrikt sätt att mötas över kulturgränserna, ett aktivt sätt att öppna upp för mångfald och inkludering. Alla har en berättelse att berätta, alla kan vara delaktiga. Berättandet öppnar upp för gemensamma upplevelser, identiteten stärks och språket utvecklas. Empati, nyfikenhet och sammanhållning får man på köpet.

Flygande drömmar

Ett team med drama/teaterpedagog berättare, nycirkusartist, dansare, musiker, interaktiv filmkonstnär, ljuddesigner och scenograf (samtliga professionella yrkesutövare) möter elever som går år 4 och 5. Max 50 elever i samma projekt.

Tillsammans med eleverna undersöker de den skapande process som ligger till grund för scenkonst, att upptäcka vad som behövs för att skapa en föreställning. De bjuder på sina konstnärliga uttryck och tekniker, ger eleverna en möjlighet att provaoch utforska i en kreativ och tillåtande miljö. De arbetar utifrån ”Devising” metoden,som är en konstnärlig och ett demokratiskt sätt att skapa scenkonst. Temat och berättelserna skapas av eleverna själva tillsammans med det konstnärliga teamet. I första hand är det elevernas egna ideer och deras kreativitet som ligger till grund för hur de olika pusselbitarna sedan sätts ihop till en helhet.

Vi vill ge eleverna en upplevelse av vad det innebär att skapa scenkonst idag, hur ett team kan arbeta tillsammans, vad som behövs för att samarbeta, vilka hinder och möjligheter som uppstår i den skapade processen samt att få uppleva glädjen av att ha skapat en produkt, en upplevelse tillsammans som kan beröra och berika andra.

Sagolek – med utgångspunkt i klassiska folksagor från hela världen, får eleverna först höra, sen skapa sig bilder av sagans handling, av miljöerna och av karaktärerna för att sen göra berättelsen. Eleverna får uppleva berättelsen med hela kroppen, hur de tillsammans kan gestalta  berättelsen, hur det muntliga berättandet skapar inre bilder, hur musik kan förhöja upplevelsen.

Dramalådan – att skapa, upptäcka, utvecklas, stärkas och växa. En låda full med skapande verktyg: lek, ramsor, danser, sagor.  För dig som vill utveckla den dramapedagogiska verksamheten i förskola/skola.

Kreativt skrivande – inspirationskurs med fantasin och berättarlusten i fokus, för att öka förmågan att uttrycka sig skriftligt.

Kompetensutveckling för lärare

Sagor från hela världen – en inspirationskurs för dig som vill utveckla det muntliga berättandet i skolan. Du får verktyg för att hitta ditt eget personliga sätt att berätta, och knep att minnas de urgamla folksagorna.

Muntligt berättande i skolan en skräddarsydd kurs, utifrån era behov, som innehåller metoder för att arbeta mer med det muntliga berättandet i klassrummet.

Teater i skolan – du får tillgång till ett teaterpedagogiskt arbetssätt för att stimulera eleverna till eget sceniskt skapande.

Alla kurser skräddarsys utifrån de behov som skolan har.

%d bloggare gillar detta: