Stipendieregn i oktober

Stipendium för en god folkbildare för integration

NBV har beslutat att tilldela Rose-Marie Lindfors 2011 års stipendium för goda insatser inom folkbildning för integration. NBV Norr har för år 2011 nominerat en kandidat, som har gjort och gör en särskilt god insats i att med folkbildningens idé befrämja integration i Sverige.

Med motiveringen:

För att Rose-Marie Lindfors på ett enkelt sätt använda sig av folkbildningen och teaterns och berättandes hjälp jobba med integration med svenska och ungdomar med invandrar bakgrund och få dem att närma sig varandra och skapa förståelse för varandras kulturer. Och att också med hjälp av teaterns uttryckssätt få ungdomarna som aldrig tidigare ståt inför en publik att agera och att på köpet lära sig svenska.

Rose-Marie är en frisk fläkt som hittar människor som vill lära sig kopplingar mellan projekt, föreningar och företag.

Hon har hjälpt invandrar kvinnor och ungdomar att lära sig svenska med hjälp av drama och berättande.

se–Marie skriver så här om sin upplevelse med arbetet med ungdomarna:

Än en gång får jag se och uppleva hur verkningsfullt teaterns uttryck och arbetssätt är. Att arbeta med integration och mångfald och använda mig av teatern som ett konstnärligt uttryck i processen, ett sätta fokus på berättandet och skapandet, det är mycket verkningsfullt och skapar så mycket positivt under tiden och efteråt.

Tack vare Rose-Marie nar NBV Norr blivit en resurs för integration i Skellefteå.

Kommentarer är stängda.

%d bloggare gillar detta: